Tag: mediator

Czym jest konflikt?

Czym jest konflikt i jak go można rozwiązać? Konflikt jest sytuacją, w której występuje sprzeczność, niezgodność, antagonizm lub nieporozumienie między dwoma lub więcej stronami. Może to być różnica w interesach, wartościach, celach, opinii, potrzebach lub oczekiwaniach, która prowadzi do napięcia i negatywnych emocji. Konflikty mogą występować na różnych poziomach i w różnych sferach życia, takich […]