Mediacje rodzinne – co musisz wiedzieć

Mediacje rodzinne – co musisz wiedzieć

Jakie są zasady mediacji rodzinnych? Kto może skorzystać? Ile kosztuje mediacja i jak długo trwa?


Med
iacje rodzinne kto może skorzystać?

Mediacje rodzinne są skierowane do wszystkich osób, które chcą współpracować, aby rozwiązać konflikty i kwestie dotyczące rodziny. Mediacje rodzinne obejmują rodziców, dziadków, małżonków, partnerów, dzieci i innych bliskich członków rodziny. Zazwyczaj są one najskuteczniejsze, jeśli wszystkie strony są zaangażowane w proces i mają otwarte umysły. Mediacje rodzinne mogą być stosowane w celu rozwiązania konfliktów dotyczących opieki nad dziećmi, majątku, spraw spadkowych, dziedziczenia i innych kwestii rodzinnych.

Przykłady konfliktów rodzinnych, które mogą być rozwiązywane przy pomocy mediacji rodzinnych, to:

kwestie dotyczące opieki nad dziećmi, takie jak opieka nad dziećmi po rozwodzie lub godziny odwiedzin;

– alimenty;

spory dotyczące majątku rodzinnego, w tym dziedziczenia i podziału majątku;

sprawy dotyczące zarządzania majątkiem i finansami rodzinnymi;

kwestie dotyczące relacji rodzinnych, takie jak konflikt między rodzeństwem lub rodzicami a dziećmi.

Na jakiej podstawie można wszcząć mediację?

Wszczęcie mediacji rodzinnej może opierać się na wielu podstawach, takich jak

wola wszystkich stron biorących udział w mediacjach;

wniosek o mediację wniesiony do sądu;

wniosek o mediację wniesiony do ośrodka mediacji rodzinnych/mediatora;

porozumienie stron, aby korzystać z mediacji rodzinnych;
skierowanie do mediacji na podstawie postanowienia sądu.


Czy ugoda mediacyjna jest oceniana przez sąd?

Ugoda mediacyjna jest oceniana przez sąd, jeżeli jedna ze stron o to zawnioskuje. Sąd jest zobowiązany do zatwierdzenia ugody mediacyjnej, jeśli została zawarta zgodnie z prawem. Jednak sąd może odmówić uznania ugody mediacyjnej, jeśli uważa, że nie jest ona w interesie publicznym lub jeśli jest nieważna lub niewykonalna. Zatwierdzenie ugody polega na wydaniu klauzuli wykonalności.

Ile czasu trwa mediacja?

Czas trwania mediacji zależy od wielu czynników, takich jak skomplikowanie konfliktu, liczba stron i ich otwartość na porozumienie. Zazwyczaj trwa ona od kilku godzin do kilku sesji.

Jeżeli mediacja nie zakończy się ugodą, to mogę pójść do sądu?

Tak, w takim przypadku możesz, co do zasady złożyć pozew w sądzie.

Czy na mediację muszę przyjść z adwokatem lub radcą prawnym?

Nie, nie musisz przychodzić na mediację z adwokatem lub radcą prawnym. Możesz przyjść na mediację sam lub z osobą, która Ci pomoże w uzyskaniu informacji, wyrażeniu swoich opinii lub w wynegocjowaniu ugody.

Jakie są zasady mediacji?

Zasady mediacji polegają na tym, że:
strony powinny wykazywać poszanowanie dla siebie nawzajem;

strony powinny przestrzegać zasad tajemnicy;

strony powinny być otwarte na wzajemny dialog;

strony powinny szukać kompromisu;

strony powinny skupić się na problemie, a nie na osobach;

strony powinny starannie wynegocjować swoje wnioski;

strony powinny szanować wolę i opinie każdego z uczestników.

Szukasz pomocy mediatora?
Zadzwoń, tel. 530919513
Fundacja Wsparcia Prawnego “Po Twojej Stronie”

mediator – dr Paweł Siejak
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *