Tag: frankowicze

Za co płacimy gdy wygramy sprawę frankową z bankiem?

Za co płacimy gdy wygramy sprawę frankową z bankiem?   Wynagrodzenie (honorarium) dla kancelarii za prowadzenie spraw frankowych przed sądem składa się zazwyczaj z dwóch elementów: kwoty wynagrodzenia podstawowego, premii za sukces (success fee) płatna w razie nawet częściowego wygrania sprawy (może być wyrażona jako procentowa część wygranej kwoty lub kwotowo).   Zasady wynagrodzenia, jakie […]