Tag: mediacje gospodarcze

Mediacje gospodarcze

Mediacje gospodarcze  – co to takiego? Mediacje gospodarcze są procesem pozasądowym rozwiązywania sporów, których przedmiotem jest sfera gospodarcza i handlowa. Mediacje mają na celu znalezienie porozumienia między stronami sporu za pomocą zaangażowanego mediatora, który pełni rolę neutralnego pośrednika. Głównym celem mediacji gospodarczych jest osiągnięcie win-win, czyli korzystnego rozwiązania dla wszystkich stron sporu. Mediator, będący neutralną […]