Mediacje gospodarcze

Mediacje gospodarcze  – co to takiego?

Mediacje gospodarcze są procesem pozasądowym rozwiązywania sporów, których przedmiotem jest sfera gospodarcza i handlowa. Mediacje mają na celu znalezienie porozumienia między stronami sporu za pomocą zaangażowanego mediatora, który pełni rolę neutralnego pośrednika.

Głównym celem mediacji gospodarczych jest osiągnięcie win-win, czyli korzystnego rozwiązania dla wszystkich stron sporu. Mediator, będący neutralną osobą trzecią, pomaga stronom w identyfikacji ich interesów, potrzeb i obaw oraz w poszukiwaniu rozwiązań, które zadowolą obie strony. Mediacje gospodarcze są dobrowolne, a uczestnictwo w nich jest uzależnione od zgody wszystkich stron.

Podstawowe zalety mediacji gospodarczych to:

 1. Skuteczność: mediacje często prowadzą do szybszego i bardziej satysfakcjonującego rozwiązania sporu niż proces sądowy.
 2. Kontrola: strony mają większą kontrolę nad procesem i wynikiem mediacji niż w przypadku decyzji sądowej.
 3. Oszczędność czasu i kosztów: mediacje mogą być mniej czasochłonne i tańsze niż procesy sądowe.
 4. Zachowanie relacji: mediacje umożliwiają utrzymanie i naprawę relacji między stronami, co jest szczególnie istotne w kontekście biznesowym.
 5. Prywatność: mediacje odbywają się w poufnej atmosferze, co pozwala stronom na swobodne wyrażanie swoich potrzeb i obaw.

Mediacje gospodarcze mogą dotyczyć różnych rodzajów sporów, takich jak spory handlowe, umowy, współpraca biznesowa, konflikty w miejscu pracy, a także sprawy odszkodowawcze czy reklamacje. Ważne jest, aby mediator posiadał specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z zakresu mediacji gospodarczych oraz rozumiał kontekst i specyfikę sprawy.

W przypadku sporu gospodarczego zaleca się skonsultowanie się z doświadczonym mediatorami lub instytucjami oferującymi mediacje gospodarcze.

Jakie są zasady mediacji gospodarczych?

Mediacje opierają się na kilku kluczowych zasadach, które są fundamentalne dla tego procesu. Oto podstawowe zasady mediacji:

 1. Dobrowolność: udział w mediacji jest dobrowolny dla wszystkich stron. Nikt nie może być zmuszony do uczestnictwa w mediacji, a decyzje podejmowane podczas mediacji muszą być dobrowolne i akceptowane przez wszystkie strony.
 2. Neutralność: mediator pełni rolę neutralnego i bezstronnego pośrednika. Jego zadaniem jest pomóc stronom w komunikacji i znalezieniu rozwiązania, niezależnie od własnych uprzedzeń czy preferencji. Mediator powinien być niezależny i niezwiązany z żadną ze stron sporu.
 3. Poufność: mediacje odbywają się w poufnej atmosferze. Wszystkie informacje, dokumenty i rozmowy prowadzone w ramach mediacji są poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim bez zgody stron. Ta zasada ma na celu zachowanie zaufania między stronami a mediatorami.
 4. Aktywne uczestnictwo: strony sporu są aktywnymi uczestnikami mediacji. Mają możliwość wyrażania swoich potrzeb, interesów i obaw oraz angażowania się w proces poszukiwania rozwiązania. Ważne jest, aby strony były otwarte na współpracę i konstruktywną komunikację.
 5. Akceptowalność: mediacje opierają się na zasadzie akceptowalności przez strony. To oznacza, że to strony same podejmują decyzje dotyczące rozwiązania sporu. Mediator nie narzuca rozwiązania ani nie podejmuje decyzji za strony.
 6. Poszukiwanie rozwiązań wygrany – wygrany: głównym celem mediacji jest znalezienie rozwiązania, które jest korzystne dla wszystkich stron sporu. Mediator stara się tworzyć atmosferę współpracy i kreatywności, w której strony mogą wspólnie poszukiwać takiego rozwiązania.
 7. Ograniczony zakres: mediacje mają określony zakres, który jest ustalany przez strony i mediatora. To znaczy, że mediacje dotyczą konkretnego sporu lub problemu, a nie rozstrzygają wszystkie aspekty relacji między stronami.

Zasady mediacji mają na celu zapewnienie uczciwego, skutecznego i bezpiecznego procesu rozwiązywania sporów. Są one istotne dla utrzymania równowagi, zaufania i szansy na osiągnięcie porozumienia między stronami.

Potrzebujesz pomocy mediatora?

Zadzwoń do nas!
tel. 530919513

Mediacje Kielce, ul. Targowa 18/p. 609

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *