Zagrożenia dla dzieci w sieci

Jakie są zagrożenia dla dzieci w sieci?

Cyberbezpieczeństwo dzieci jest niezwykle ważne, ponieważ dzieci często nie zdają sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń, które mogą napotkać w Internecie. Poprzez edukację, monitorowanie i aktywne zaangażowanie, rodzice i opiekunowie mogą pomóc w ochronie dzieci przed niebezpieczeństwami cyfrowego świata.

Dzieci korzystające z Internetu mogą napotkać różne zagrożenia, dlatego ważne jest, aby rodzice i opiekunowie, a także nauczyciele byli świadomi tych zagrożeń i nauczyli dzieci, jak się przed nimi chronić, a co więcej, aby sami dorośli nie sprowadzali cyberzagrożeń na dzieci.

 

Cyberprzemoc

Inaczej cyberbullying – polega ona na używaniu Internetu za pośrednictwem smartphonów, komputerów i tabletów do celowego i powtarzającego się zastraszania, obrażania, poniżania lub wyśmiewania innych osób. Dzieci mogą być ofiarami cyberprzemocy, ale mogą również uczestniczyć w tym jako sprawcy. Cyberprzemoc różni się od tradycyjnego znęcania tym, że może się odbywać anonimowo i w sposób ciągły, często bez bezpośredniego kontaktu między sprawcą a ofiarą. Dzięki Internetowi, osoba, która dokonuje cyberprzemocy, może docierać do ofiary niezależnie od czasu i miejsca. Może mieć ona poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego ofiar-dzieci, wywołując depresję, lęk, czy obniżenie samooceny i w skrajnych przypadkach myśli samobójcze.

 

Grooming

To zjawisko, w którym osoba dorosła nawiązuje kontakt z dzieckiem przez internet w celu zmanipulowania i wykorzystania go w sposób seksualny. Sprawca często udaje rówieśnika i wykorzystuje różne taktyki manipulacji, aby zyskać zaufanie dziecka.

Proces groomingu może obejmować różne etapy  takie jak: inicjację kontaktu, budowę zaufania i pogłębianie relacji, następnie przechodzi w fazę izolacji, seksualizacji relacji, manipulacji i kontroli, a na końcu spotkania “na żywo”.

 

Sharenting

Źródłem cyberzagrożeń dla dziecka mogą być najbliżsi. Często robią to nieświadomie. Sharenting, to połączenie słów “sharing” (dzielenie się) i “parenting” (rodzicielstwo) i odnosi się do praktyki, w której rodzice aktywnie dzielą się zdjęciami, filmikami i informacjami o swoich dzieciach w mediach społecznościowych lub poprzez inne środki komunikacji online. Choć sharenting może być postrzegane jako sposób na utrzymanie więzi z rodziną i przyjaciółmi, może też mieć negatywne skutki.

Oversharenting, czyli nadmierne sharenting, to termin, który opisuje sytuację, gdy rodzice udostępniają zbyt wiele informacji o swoich dzieciach w internecie. Może to obejmować nie tylko zdjęcia i filmy, ale także szczegółowe informacje na temat zdrowia, osiągnięć, codziennych aktywności i innych aspektów życia dziecka.

Pamiętaj, że Twoje dzieci mogą nie chcieć, aby pewne informacje na ich temat były publicznie dostępne, a oversharenting może naruszać ich prawo do prywatności. Informacje udostępniane przez rodziców mogą stać się przedmiotem drwin lub cyberprzemocy wśród rówieśników. Udostępnianie informacji o lokalizacji, szkole, czy innych danych może narażać dziecko na ryzyko ze strony osób, które mogą wykorzystać te informacje w nieodpowiedni sposób.

I chyba najważniejsze – informacje zamieszczone w internecie często pozostają tam na stałe. To, co rodzice uważają za urocze w dzieciństwie, może być źródłem zażenowania lub problemów dla dorosłej osoby, zwłaszcza podczas ubiegania się o pracę lub miejsce na uczelni.

Dlatego ważne jest, aby rodzice podchodzili do sharentingu z rozwagą i zastanawiali się, jakie mogą być długoterminowe konsekwencje udostępniania informacji o swoich dzieciach w internecie.

 

Troll parenting

Troll parenting to zjawisko, gdzie rodzice publikują w internecie materiały, które mają na celu ośmieszenie lub kompromitację swoich dzieci. Może to obejmować filmiki ukazujące, jak karzą swoje dzieci, w tym stosując przemoc fizyczną, lub też zdjęcia i opisy sytuacji, które mogą być dla dzieci krępujące lub bolesne. Często motywacją za takim postępowaniem jest chęć zyskania uwagi i popularności w mediach społecznościowych. Najczęstszą motywacją tego działania rodziców jest chęć “popisania się” w mediach społecznościowych, zdobycie większych zasięgów, lajków i udostępnień.

 

Czy szkoła może publikować wizerunek dziecka w Internecie?

Publikowanie wizerunku dziecka przez szkołę w Internecie podlega regulacjom prawnych dotyczącym ochrony danych osobowych i prawu do wizerunku. Szkoła musi przestrzegać kilku zasad, wżne jest:
– uzyskanie zgody pisemnej opiekunów lub rodziców przed publikacją wizerunku dziecka,

– określenie celu publikacji, upewnienie się, że nie jest to w żaden sposób ośmieszające dla ucznia/uczennicy.

– minimalizacja przetwarzania wizerunku (np. tylko na stronie internetowej szkoły lub na fotorelacji z wydarzenia szkolnego, a nie używanie wizerunku dzieci na ulotkach reklamujących szkołę)

– Rodzice muszą mieć zapewnione prawo do cofnięcia zgody na publikację wizerunku dziecka.

W praktyce, wiele szkół korzysta z formularzy zgody, które są rozdawane rodzicom na początku roku szkolnego lub przed konkretnym wydarzeniem, w którym planowane jest robienie zdjęć lub filmów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *